G. Angenent

Voorzitter

W.B.H. Steentjes-Gerritsen

Penningmeester

H.C. Giesen-Masselink

Secretaris / Waarnemend voorzitter

F.G.J. Vreemann

Lid / Waarnemend penningmeester

P.M. HERNGREEN

lid / waarnemend secretaris