Dinxperlo Oktober 2014

Bij de start van onze website stelt de Huurdersvereniging Dinxperlo zich graag aan u voor. Nu de fusie van de WSD (Woningstichting Dinxperlo) met woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede een feit is, zijn wij per 1 januari 2015 gestart met onze activiteiten als belangenbehartiger van huurders van De Woonplaats.

Jarenlang heeft deze belangenbehartiging plaatsgevonden in de vorm van een Bewonersraad die gekoppeld was aan de WSD. In de nieuwe situatie, ontstaan door de fusie en gewijzigde wetgeving en voorschriften van de overheid door de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015.

Daarom werd besloten om in Dinxperlo per 1 januari 2015 een Huurdersvereniging op te richten voor alle huurders van De Woonplaats.

Daarnaast is de Huurdersvereniging Dinxperlo een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met De Woonplaats met als doel regelmatig overleg te waarborgen, alsmede recht op informatie, advies of instemming bij een groot aantal beleidszaken.

Ook kan de Huurdersvereniging samenwerkovereenkomsten afsluiten met bewonerscommissies. Een bewonerscommissie is een groep actieve huurders die zich inzet om de belangen van de bewoners van één of meer woningcomplexen (appartementen, straat of buurt) te behartigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ingrijpende plannen zoals renovatie en sloop. Daarnaast hebben deze commissies ook een recreatieve functie en organiseren zij activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten.

De Huurdersvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, die regelmatig bijeenkomsten, cursussen enz. verzorgt, waardoor we optimaal op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de sociale huursector.

Inloopuur

Elke eerste donderdag van de maand tussen 13:00 en 15:00, behalve de maand augustus.

Bezoekadres: Hogestraat 81 7091CC Dinxperlo

Laatste nieuwsberichten

Onderhoudsinformatie

Bekijk en/of download hieronder de onderhoudsinformatie en de bijbehorende folder.

De Huurdersvereniging Dinxperlo is de belangenbehartiger van de huurders van de Woonplaats. Momenteel hebben ca. 700 huurders zich als lid aangemeld. Hebt u ook interesse?

Om u van enkele informatie te voorzien staan er ook enkele veelvoorkomende vragen op onze website vermeldt waarmee wij hopen uw vraag te beantwoorden.

Wij proberen u ook altijd van het laatste nieuws te voorzien omtrent de huurdersvereniging.Een terugblik op wat er vooraf ging!

Neem contact met ons op