De Huurdersvereniging Dinxperlo is sinds 1 januari 2015 actief als belangenbehartiger van huurders van De Woonplaats.

Daartoe is de Huurdersvereniging Dinxperlo een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met De Woonplaats met als doel regelmatig overleg te waarborgen, alsmede recht op informatie, advies of instemming bij een groot aantal beleidszaken.

Ook kan de Huurdersvereniging samenwerkovereenkomsten afsluiten met bewonerscommissies. Een bewonerscommissie is een groep actieve huurders die zich inzet om de belangen van de bewoners van één of meer woningcomplexen (appartementen, straat of buurt) te behartigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ingrijpende plannen zoals renovatie en sloop. Daarnaast hebben deze commissies ook een recreatieve functie en organiseren zij activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten.

De Huurdersvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, die regelmatig bijeenkomsten, cursussen enz. verzorgt, waardoor we optimaal op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de sociale huursector.

INLOOPSPREEKUUR

Met ingang van woensdag 4 oktober 2023 hebben wij een inloopspreekuur op iedere eerste woensdag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur.

Bezoekadres:

Hogestraat 81, 7091 CC Dinxperlo

De Huurdersvereniging Dinxperlo is de belangenbehartiger van de huurders van de Woonplaats. Momenteel hebben ca. 700 huurders zich als lid aangemeld. Hebt u ook interesse?

Om u van enkele informatie te voorzien staan er ook enkele veelvoorkomende vragen op onze website vermeldt waarmee wij hopen uw vraag te beantwoorden.

Wij proberen u ook altijd van het laatste nieuws te voorzien omtrent de huurdersvereniging.Een terugblik op wat er vooraf ging!