Als u een klacht heeft, waar kunt u dan terecht?

Fijn dat u lid bent van Huurdersvereniging Dinxperlo. Huurdersvereniging Dinxperlo komt op voor de belangen van de huurders van De Woonplaats in Dinxperlo, Wehl, Ulft en ’s Heerenberg.

Wij willen u middels deze brief informeren hoe u ons als Huurdersvereniging en de woningcorporatie De Woonplaats in Enschede kunt bereiken.

Klachten:

Als u een klacht heeft; waar kunt u dan terecht? Dit is de vraag van veel huurders. Het kan voor komen dat u (als huurder) een klacht heeft over de woning of woonomgeving. Allereerst kunt u dit met de Woonplaats zelf bespreken. U schrijft een brief of e-mail, zodat voor beide partijen duidelijk is waarover en wanneer u contact heeft opgenomen. Ook kunt u het nummer van de Woonplaats bellen 0900 – 9678 en uw vraag of klacht daar bespreken. Noteer de naam van de persoon die u te woord staat zodat u daar altijd op terug kunt vallen.

Mocht de reactie van De Woonplaats niet naar volle tevredenheid zijn, kunt u uw situatie voorleggen aan de Huurdersvereniging. Wij bespreken het dan in onze bestuursvergadering. Wij houden elke maand spreekuur, dit is elke  1e donderdag van de maand in ons kantoor in de Hogestraat 81 Dinxperlo van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Mocht onze inspanning geen resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Dit is een commissie waar verschillende woningcorporaties uit de regio zitting in hebben. Het advies dat deze commissie uitbrengt richting de woningcorporatie wordt veelal overgenomen.

Ons mailadres is: hvd15@huurdersverenigingdinxperlo.com

Postadres is: Huurdersvereniging Dinxperlo, 7090 AA Dinxperlo

 

Namens het bestuur.