Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Dinxperlo op donderdag 16 mei 2019 om 19.30 uur in zaal “Old Dutch”, Maurits Prinsstraat 28 te Dinxperlo.

Agenda

 1. Opening/welkom
 2. Notulen ledenvergadering van 17 mei 2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel verslag 2018
 5. Verslag kascommissie/benoeming nieuw kascommissielid
 6. BestuursverkiezingDhr. G. Angenent, aftredend en herkiesbaar
  Reehorsterlaan 19, 7091 VC DinxperloDhr. F.G.J. Vreemann, aftredend en herkiesbaar
  Rooseveltstraat 23, 7091 XP Dinxperlo
 7. bij het secretariaat, p/a. I. de Keijzerstraat 28, 7091 GX Dinxperlo, vergezeld van een
 8. schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.                                                          Pauze met verloting
 9. Presentatie verduurzaming door de woonplaats, Reimarkt en Extero
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Nieuwe kandidaten kunnen tot 24 uur vóór de vergadering worden ingediend bij het secretariaat, p/a. I. de Keijzerstraat 28, 7091 GX Dinxperlo, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij de kandidatuur aanvaardt.

Pauze met verloting

Met vriendelijke groet,

Namens Huurdersvereniging Dinxperlo

George Angenent, Voorzitter