Het jaar 2019 was voor de Huurdersvereniging een druk jaar. Wij hebben elke 1e donderdag van de maand onze vergadering met uitzondering van de maand augustus. Tijdens deze vergaderingen houden wij ook een inloop halfuur, hiervan werd meerdere keren gebruik gemaakt en hebben wij problemen samen met deze huurders op kunnen lossen of door kunnen sturen naar de Woonplaats.

Er is overleg geweest met de bewoners van de Commandeur in `s Heerenberg, de bewoners/huurders van Bewonerscommissie Oldershove in Wehl en Bewonerscommissie de Molenwieken in Dinxperlo. Deze gesprekken zijn altijd naar volle tevredenheid gevoerd.

Vele uren hebben Fredy, George en Henny gestoken in het tripartite overleg met de gemeente Aalten en Doetinchem, de Woonplaats, Huurdersvereniging `t Walfort. De overeenkomst hiervan is getekend op 2 december in Aalten en 12 december in Doetinchem. Hierin werden wij ondersteund door de Woonbond.
Elke 3 maand vindt er een overleg plaats samen met Huurdersvereniging `t Walfort en de Woonplaats in Winterswijk. Hier worden alle dingen besproken die wij van onze huurders als vraag krijgen en zaken die spelen van onderhoud etc. Hier gaan altijd George, Wilhelmien en Henny naar toe.

Wij bezoeken ook de Algemene ledenvergaderingen van onze zustergemeenten, te weten Aalten, Groenlo en Winterswijk.
Per kwartaal zijn er de Provinciale vergaderingen in Arnhem, hier gaan Frans, George en Fredy naar toe.

2x per jaar is er de Algemene Ledenvergadering van het Huurdersplatform. Hier gaan wij allemaal naar toe. Henny is afgevaardigde in het Huurdersplatform en heeft daar elke maand overleg, deze zijn meestal in Enschede, Aalten of Dinxperlo. Ook is er vanuit het Huurdersplatform overleg met de Raad van Commissarissen.

Wij hebben allemaal een cursus gevolgd voor de AVG, de privacywet en hebben deze uitgewerkt en hanteren dit nu ook.

16 mei hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehad in zaal Old Dutch waar veel leden aanwezig waren.

In september hebben wij met de Huurdersverenigingen van Aalten en Winterswijk op een zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan zustervereniging `t Bastion in Groenlo en hebben een wandeling gemaakt door het mooie Groenlo. Ook hebben wij besproken wat er in de Achterhoekse gemeenten speelt en waar wij samen mee verder kunnen. Er is besloten om samen cursussen te gaan volgen.

2 oktober hebben wij samen de Landelijke ledendag bezocht in Amersfoort. Deze dag wordt georganiseerd door de Woonbond en hier kon men workshops volgen.
Dit is in het kort weergegeven waar wij ons als Huurdersvereniging mee bezig houden in het belang voor u als huurder.